کارشناس مسئول سیاسی وانتخابات

-نام ونام خانوادگی : اصغر محمدی ارمندی

تحصیلات : کارشناسی علوم سیاسی

سابقه کار : 10سال

شماره تماس : 03834462145

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1403/01/08