معرفی بخش

بخش ارمند دومین بخش شهرستان خانمیرزا که فعالیت خود را از اسفندماه سال 1397 آغاز کرده است دارای 17568 نفر جمعیت و19 روستا بوده وبا جاذبه های طبیعی فراوان  ودر راس آنها رود خانه خروشان ارمند همه ساله گردشگران زیادی را به سمت این بخش از شهرستان خانمیرزا سوق می دهد .

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1403/01/08