ديدار با نخبگان شهرستان


امروز درمحل دفتر فرماندار نخبگان ونمايندگان جوانان شهرستان با دکتر مرادي ديدار گفتگو کردند؛ درهمين راستا فرماندار بر استفاده از علم و وبکارگيري هوش نخبگان بومي شهرستان درجهت رشد وتعالي شهرستان وايجادشغلها وکارخانجات دانش بنيان تاکيد کرده ونخبگان نيز برخي طرح ها وپروژه هاي خود را عنوان وتفسير کردند

جزییات بیشتر

انجمن کتابخانه عمومي شهرستان


انجمن کتابخانه هاي عمومي شهرستان راس ساعت 10 صبح امروز در محل دفتر فرماندار وبه رياست فرماندار برگزار وبه بررسي راههاي جذب جامعه به سمت کتابخواني وايجاد بسترها ومشوق ها جهت همين امر (جذب جامعه )به صورت حداکثري وعلي الخصوص جوانان تأکيد شد .

جزییات بیشتر

نشست چند جانبه وبررسي مسائل عمراني


نشست چند جانبه متشکل از پرسنل فرمانداري ،معاونت محترم امور عمراني استاندار ، مديرکل محترم امور شهري استانداري ،مديرکل اداره ورزش وجوانان استان وديگر همراهان در محل سالن جلسات فرمانداري شهرستان ؛ دراين جلسه که به رياست دکتر مرادي برگزار شده بود بر تسريع در اجراي پروژههاي عمراني ، بررسي پروژه هاي عمراني در شرف اجرا ، ايجاد اماکن ورزشي ازجمله سالن کشتي ،استخر و... وصدور مجوزات از جانب ورزش وجوانان استان ،توسعه ورونق صنعت گردشگري ،ايجاد اماکن تفريحي ،زيبا سازي بستر شهري وازاين قبيل عمليات تأکيد شد وپس از آن به اقامه نماز جماعت پرداخته ودر ادامه با صرف ناهار وبدرقه ميهمانان اين ديدارخاتمه يافت .

جزییات بیشتر

ديدار و بازديد مشترک


در ساعات ابتدايي امروز مديرعامل هلال احمر استان درقالب يک تيم عملياتي - تحقيقاتي به منظور ديدار با فرماندار وهمچنين بررسي مسائل مرتبط با اداره مطبوع وارد شهرستان شدند وپس از گفتگو در مورد استقرار اداره هلال احمر در شهرستان به منظور تسريع در امداد رساني در مواقع اضطراري وکمک به قشر آسيب ديده ازحوادث از مکان هاي اسکان اضطراري وجايگاه تعيين شده براي استقرار بازديد نمودند .

جزییات بیشتر

عمراني * آباداني


آسفالت بلوار وجاده اصلي از آلوني به سمت لردگان با همکاري فرمانداري ، راهداري وشهرداري شهر آلوني ؛ اين عمليات در سه مرحله قير پاشي ،لايه هم سطح سازي ولايه اصلي درحال اجرا مي باشد ،عمليات زير سازي طي هفته هاي گذشته انجام شده بود.

جزییات بیشتر

کميته برنامه ريزي شهرستان


کميته برنامه ريزي شهرستان خانميرزا به رياست دکتر مرادي فرماندار شهرستان وبا حضور سازمان برنامه وبودجه وهمچنين ادارات شهرستاني راس ساعت 10 در محل سالن جلسات فرمانداري برگزار گرديد ؛ دراين جلسه ابتدا دکتر مرادي ضمن خير مقدم گويي به حاضرين درجلسه توضيحات کلي در مورد کميته برنامه ريزي را ايراد نموده ودر ادامه به بررسي ميزان اعتبارات وتملک دارايي هر اداره وپاسخگويي ادارات به نحوه هزينه کرد اعتبارات وبرنامه ريزي براي پروژه هاي در دست اجرا ونيمه تمام وهمچنين ميزان پيشرفت فيزيکي پروژه هاي شهرستان (هر اداره به صورت جداگانه ) پرداختند و درنهايت ميزان اعتبار لازم براي خاتمه دادن به پروژه هاي نيمه کاره را برآورد هزينه کردند .

جزییات بیشتر

تنظيم بازار


جلسه اي باحضور بخشداران وادارات مرتبط با امر تنظيم بازار درمحل سالن جلسات فرمانداري به رياست بخشدار مرکزي برگزار شد ؛ دراين جلسه به نظارت بر بازار علي الخصوص در اين ايام مشرف به نوروز وبا توجه به بالاتر رفتن ميزان خريدمردم توسط اماکن ، تعزيرات وصنعت معدن وهمچنين نظارت برنحوه توزيع گوشت ومرغ وبازرسي قيمت، سلامت وکيفيت توسط دامپزشکي و شبکه بهداشت وتعيين جرايم سنگين براي متخلفين در مشاغل وابسته(درصورت شناسايي ويا گزارش توسط عموم)تاکيد شد .

جزییات بیشتر

ديدار با مدير کل بهزيستي استان


دکتر عسکري مدير کل محترم بهزيستي استان امروز درقالب يک تيم جهت ملاقات با فرماندار و بررسي مسائل مرتبط با بهزيستي وارد شهرستان خانميرزا شدند وپس از گفتگوي يک ساعته بر لزوم استقرار اداره بهزيستي در شهرستان خانميرزا جهت رسيدگي بهتر به درخواستهاي مستمري بگيران وافراد تحت پوشش از جانب دو طرف تأکيد شد ودر پايان نيز به همراه دکتر مرادي از محل تعيين شده توسط فرمانداري به منظور استقرار اداره مذکور بازديد بعمل آمد .

جزییات بیشتر

نشست مشترک فرمانداري وجهاد کشاورزي


در راستاي رفع موانع موجود در مسير اجراي طرح شهرک دانش بنيان کشاورزي برجويي ، ايجاد مشاغل کشاورزي وجلوگيري از زمين خواري وهمچنين بررسي نحوه ي توزيع خوراک دام وطيور وکود شيميايي چه در شهر وچه در روستا ونظارت بر عوامل توزيع نشستي باحضور کادر دخيل جهاد کشاورزي در امور مذکور وفرماندار در محل دفتر فرماندر برگزار شد

جزییات بیشتر

کارگروه فني تسهيلات روستايي


جلسه کارگرو تسهيلات روستايي ، عشايري به رياست معاون فرماندار ودرمحل سالن جلسات فرمانداري برگزار شد؛ در اين جلسه به حمايت همه جانبه دستگاههاي اجرايي ذيربط و معرفي افراد داراي مجوز مشاغل خانگي،کشاورزي وصنعتي بجز دامداري به بانکها جهت دريافت تسهيلات و ورود به چرخه توليد باتوجه به نامگذاري سال 1399 به سال جهش توليد توسط مقام معظم رهبري تأکيد شد

جزییات بیشتر

کميته ترافيک شهرستان خانميرزا تشکيل جلسه داد


د‌کتر مرادي فرماندار شهرستان خانميرزا در جلسه کميته ترافيک با تاکيد بر تسريع در اجرايي شدن مصوبات قبلي شوراي ترافيک ، خواستار اهتمام بيشتر براي رفع نقاط حادثه خيز درمحور مواصلاتي شهرستان شد. فرماندار همچنين با تاکيد بر رفع نقاط حادثه خيز شهر ، اصلاح و جايگزيني تمامي سرعت کاه ها، ترميم تابلو هاي فرسوده‌ و نصب تابلو هاي جديد، ايمن سازي مسير عابر پياده، نصب علايم هشدار دهنده با تصويب شوراي ترافيک شهرستان در اولويت کاري شهرداري‌ قرار خواهد گرفت .

جزییات بیشتر

کميته آرد و نان شهرستان


کميته آرد و نان شهرستان با حضور اعضاي کميته ازجمله فرماندهي انتظامي ، اداره صمت ، اتاق اصناف ،شبکه بهداشت ودرمان ،نظارت براماکن ، تعزيرات حکومتي و نماينده اتحاديه نانوايان رأس ساعت 9 صبح درمحل سالن اجتماعات فرمانداري به رياست بخشدار مرکزي برگزار شد ؛دراين جلسه طرفين برتوزيع عادلانه آرد بين نانوايان شاغل در شهر وروستاهاي بخشهاي مرکزي وارمند ، نظارت بر کيفيت ،قيمت و ساعات پخت ،همچنين تعيين سهميه هرروستا ومشخص نمودن مشتريان هر عامل توزيع تاکيدکردند .

جزییات بیشتر
آرشیو

آمار سایت

آنلاین ها
2
امروز
56
دیروز
154
هفته
781
ماه
18126
 

نظرسنجی

میزان رضایت شما از عملکرد فرمانداری شهرستان (100)

 

اوقات شرعی