کارشناس فناوری اطلاعات

نام و نام خانوادگی : رضا عباسی
تحصیلات : مهندسی صنایع
تلفن تماس : 03834462145
 

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1403/01/08