معرفی بخش

بخش مرکزی شهرستان خانمیرزا دارای 37 روستا وباجمعیتی بالغ بر 36360 نفر که 5248 نفر ساکن تنها شهر بخش مرکزی یعنی شهرآلونی ومابقی روستا نشین هستند ، بخش مرکزی از اردیبهشت سال 1374 بعنوان بخش خانمیرزا از توابع شهرستان لردگان واز شهریور 1397 بعنوان بخش مرکزی از توابع شهرستان خانمیرزا آغاز بکار کرده است .

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1403/01/08