فرمانداری شهرستان خانمیرزا
فرمانداري شهرستان خانميرزا

ديدارفرماندار با رئيس اداره کار وتعاون ورفاه اجتماعي

مرادی فرماندار شهرستان خانمیرزا در دیداربا رئیس اداره کار وتعاون ورفاه اجتماعی با اشاره به نقش اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ایجاد اشتغال در جامعه خاطر نشان کرد: تعاونی ها فقط در فعالیتهای اقتصاد

کد خبر: 42976 تاریخ انتشار: 1398/09/03 12:02:56
نمایش: 162
اخبار
مرادي فرماندار شهرستان خانميرزا در ديداربا رئيس اداره کار وتعاون ورفاه اجتماعي با اشاره به نقش اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي در ايجاد اشتغال در جامعه خاطر نشان کرد: تعاوني ها فقط در فعاليتهاي اقتصادي کاربرد ندارند بلکه با همکاري هاي متقابلي که شکل مي‌گيرد موجب ايجاد يگانگي و وحدت مي‌شود که اين امر يگانگي رشد و توسعه را به همراه دارد
مرادي فرماندار شهرستان خانميرزا در ديداربا رئيس اداره کار وتعاون ورفاه اجتماعي با اشاره به نقش اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي در ايجاد اشتغال در جامعه خاطر نشان کرد: تعاوني ها فقط در فعاليتهاي اقتصادي کاربرد ندارند بلکه با همکاري هاي متقابلي که شکل مي‌گيرد موجب ايجاد يگانگي و وحدت مي‌شود که اين امر يگانگي رشد و توسعه را به همراه دارد .در ادامه مسعودي رئيس اداره کار وتعاون ورفاه اجتماعي گفت: با همکاري و همدلي فرمانداري و اداره کار در بخش اشتغال نيز طرحهاي خوبي تصويب شده است و بخش تعاون از ظرفيت بسياري براي ايجاد اشتغال برخوردار است و حمايت و آموزش اين بخش نقش مهمي در تحقق اهداف متعالي تعاون دارد
 

افزودن دیدگاه