آرشیو اخبار

1400/05/11 22:49:10
تزريق واکسن کروناپرسنل فرمانداري
1400/05/09 09:13:57
شرکت تعاوني توسعه و عمران شهرستان خانميرزا
1400/05/07
پيام تبريک
1400/05/05 13:46:31
خشکسالي
1400/05/05
کميته اشتغال
1400/05/04 10:11:30
گراميداشت دهه امامت و ولايت
1400/04/29 23:43:32
پيام تبريک
1400/04/28
ستاد پاسخ به بحران شهرستان خانميرزا
1400/04/27 13:54:05
کميته ترافيک شهرستان
1400/04/21
اهداي جهيزيه
1400/04/15 00:21:06
ديدار با شوراي اسلامي جديد
1400/04/12 23:30:44
کميته برنامه ريزي شهرستان
1400/04/12 09:20:03
اوقات فراغت وجوانان
1400/04/08 18:09:26
کميته بانوان
1400/04/08 10:41:58
شورا هماهنگي ومبارزه با مواد مخدر
1400/04/06
کميته آرد ونان
1400/03/26
تست کوويد۱۹
1400/03/26
هيئت بازرسي
1400/03/28
انتخابات ۱۴۰۰
1400/03/28
انتخابات۱۴۰۰
1400/03/31 21:29:12
کميسيون ماده۹۹
1400/03/21
برگزاري مانور انتخاباتي
1400/03/17 11:49:54
شوراي اداري شهرستان خانميرزا
1400/03/13 13:24:11
مشکل کمبود آب شرب
1400/03/13 11:11:46
ستاد رحلت امام
1400/03/12
ثبت مختصات
1400/03/11
ستاد برداشت
1400/03/06
راهپيمايي اداري
1400/03/05 11:18:36
کميته امداد
1400/03/05 11:13:31
نشست حفاظت
صفحه 1 از 5  

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1400/05/11