آرشیو اخبار

1400/09/08 21:41:17
ديدار مردمي
1400/08/28
سفر مقامات کشوري به شهرستان
1400/08/26 09:27:30
نشست مشترک
1400/08/23 11:36:59
پيشرفت توسعه وعمران
1400/08/23 11:31:14
پيشگيري
1400/08/22 13:36:23
کميته ترافيک
1400/08/18 12:49:38
نشست مشترک
1400/08/09 21:55:28
مسکن روستايي
1400/08/09 11:51:39
کارگروه اشتغال و سرمايه‌گذاري
1400/08/04 16:42:19
شوراي اداري
1400/07/29 13:10:27
کميته مبارزه با مواد مخدر شهرستان
1400/07/28 08:53:49
پسماند باغ‌بهزاد وروستاهاي حومه
1400/07/26 12:56:37
ستاد نماز و امر به معروف و نهي از منکر
1400/07/25 12:58:19
مسکن جوانان وملي
1400/07/20 20:33:32
شوراي پاسخ به بحران شهرستان خانميرزا
1400/07/05 08:25:06
تسليت
1400/07/03
ديدار مشترک
1400/07/04 22:45:47
احيا تالاب خانميرزا
1400/06/31 10:49:34
پيام تبريک
1400/06/30 01:48:20
.
1400/06/25 20:53:51
کميته برنامه ريزي شهرستان
1400/06/24 11:48:35
ديدار با شوراي اسلامي جديدروستاهاي دومکان و شاهقريه
1400/06/22 11:49:54
کارگروه اشتغال و سرمايه‌گذاري
1400/06/18 13:55:12
بررسي اوضاع ترافيکي شهر آلوني
1400/06/18 13:50:26
صعود به دماوند
1400/06/15
کميته فني و زمين خواري
1400/06/14 13:43:40
بررسي مشکلات پروژه کوشکي _قرح
1400/06/14 10:23:53
انتخابات اعضا شوراي اسلامي شهرستان
1400/06/13 22:55:03
ستاد دفاع مقدس
1400/06/10 22:51:02
ستاد کرونا
صفحه 2 از 8  

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1401/11/10