آرشیو اخبار

1400/02/08
نشست با آبفا استان
1400/02/07 13:35:24
کميته برنامه ريزي شهرستان
1400/02/05
شوراي اداري
1400/02/06 12:05:08
ملاقات هاي مردمي
1400/02/04
ابلاغ انتصاب
1400/01/30
کمبود آب شرب و درخواست به حق مردم
1400/01/29
ستاد امر به معروف ونهي ازمنکر
1400/01/23
شبکه بهداشت و درمان شهرستان خانميرزا
1400/01/11 09:59:57
سفر رئيس دانشگاه علوم پزشکي استان به شهرستان خانميرزا
1399/12/28 06:48:33
تبريک دکتر مرادي فرماندار شهرستان خانميرزا به مناسبت روز پاسدار وروز جانباز
1399/12/25 23:22:44
ديدار مردمي
1399/12/25 23:18:56
نشست علمي مشترک
1399/12/24
دامپروري وسرمايه گذاري
1399/12/24 22:55:05
فناوري اطلاعات ومخابرات
1399/12/18
آموزش
1399/12/17
ستاد هماهنگي انتخابات
1399/12/13
کميته ترافيک شهرستان
1399/12/14
نشست با فارغ التحصيلان
1399/12/12
بررسي مشکلات مّرغ آلوني
1399/12/11
بررسي مصوبات ( ويدئو کنفرانس )
1399/12/12 21:56:58
ستاد شهرستاني کرونا ويروس
1399/12/10
بررسي مشکلات پروژه تونل چالگاه
1399/12/05
شوراي ايثار وشهادت
1399/12/04
کميته آرد ونان
1399/12/03
شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر
1399/12/06
کارگروه مشترک
1399/12/02
جلسه داخلي
1399/12/05
نشست تخريب بستر
1399/11/27
بازديد دکتر باميري نماينده مردم شهرستان هاي خانميرزا ولردگان در مجلس ازحوزه انتخابيه خود
1399/11/15
سفر معاونت محترم سياسي امنيتي واجتماعي استاندار به شهرستان
صفحه 5 از 8  

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1401/11/10