فرماندار شهرستان خانميرزا :

کميته امداد از پيشروان خدمت رساني است

کد خبر: 168035 تاریخ انتشار: 1401/02/22
نمایش: 815
اخبار
ديدار و نشست رؤساي کيته امداد شهرستان هاي خانميرزا و لردگان به همراه رئيس اداره زکات شهرستان با فرماندار شهرستان درخصوص مسائل جاري و سياست هاي کاري کميته امداد برگزار شد.
يدالله خالدي فرماندار شهرستان خانميرزا در اين ديدار گفت: کميته امداد يکي از با سابقه ترين سازمان ها و نهادهاي مستقر در شهرستان و از پيشروان خدمت رساني به مردم و قشر ضعيف جامعه مي باشد.
فرماندار در ادامه با تشريح روند تأسيس شهرستان خانميرزا اعلام کرد: فرمانداري به دنبال تأمين زيرساخت هاي اساسي است که در زندگي مردم تأثير مستقيم دارد همانند تأمين آب شرب، بيمارستان و مراکز درماني و استقرار مستقل ادارات و دستگاه هاي دولتي در شهرستان است.
وي خاطرنشان کرد: از اهداف تأسيس کميته امداد کمک به محرومان و مستضعفان و از بين بردن فاصله طبقاتي در جامعه است که کمک ارزنده اي در تحقق عدالت اجتماعي دارد.
خالدي ضمن قدرداني از سياست هاي اشتغال زايي کميته امداد افزود: کميته امداد با شتاب دهي بيشتر در راه اندازي اشتغال و پرداخت تسهيلات اشتغال زايي به چرخه توسعه و خودکفايي و پيشرفت محرومان کمک کند.
در پايان رؤساي ادارات کميته امداد گزارشي از برنامه ها و فعاليت هاي خود ارائه دادند.

افزودن دیدگاه


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1403/01/08