فرمانداری شهرستان خانمیرزا
فرمانداري شهرستان خانميرزا

اولين جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدردر شهرستان خانميرزا

کد خبر: 63147 تاریخ انتشار: 1398/10/02 21:59:16
نمایش: 98
اخبار
علي قنبري معاون فرماندار شهرستان خانميرزا دراولين جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر شهرستان با تاکيد بر افزايش توانمندي ها و آگاه سازي خانواده ها و جوانان گفت : گسترش آگاهي در مبارزه با مصرف مواد مخدر نيازمند همکاري و مساعدت تمامي مردم و مسئولين در تمامي حوزه ها مي باشد وي افزودند:از ظرفيت هاي مختلف ادارات به ويژه نقش مردم در حوزه پيشگيري از اعتياد و آسيب هاي اجتماعي به بهترين نحو استفاده خواهيم کرد.

علي قنبري معاون فرماندار شهرستان خانميرزا دراولين جلسه  شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر شهرستان با تاکيد بر افزايش توانمندي ها و آگاه سازي خانواده ها و جوانان گفت : گسترش آگاهي در مبارزه با مصرف مواد مخدر نيازمند همکاري و مساعدت تمامي مردم و مسئولين در تمامي حوزه ها مي باشد وي افزودند:از ظرفيت هاي مختلف ادارات به ويژه نقش مردم در حوزه پيشگيري از اعتياد و آسيب هاي اجتماعي به بهترين نحو استفاده خواهيم کرد.
 

افزودن دیدگاه