فرمانداری شهرستان خانمیرزا
فرمانداري شهرستان خانميرزا

دومين جلسه هيات اجرايي يازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي در شهرستان خانميرزا

دکتر مرادی فرماندار و رئیس ستادهیئت اجرایی انتخابات شهرستان خانمیرزا از پیش بینی 46 صندوق و شعب اخذ رای ثابت وسیار در این شهرستان جهت برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در 2 اسفند ماه سا

کد خبر: 63145 تاریخ انتشار: 1398/10/02
نمایش: 96
اخبار
دکتر مرادي فرماندار و رئيس ستادهيئت اجرايي انتخابات شهرستان خانميرزا از پيش بيني 46 صندوق و شعب اخذ راي ثابت وسيار در اين شهرستان جهت برگزاري انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در 2 اسفند ماه سال جاري خبر داد .رئيس هيات اجرايي انتخابات شهرستان خانميرزا درستي وصداقت را سرلوحه کار هيات اجرايي ذکر کرد و گفت: اميدواريم با صداقت در عمل، همفکري و هم افزايي ، حفظ شان و جايگاه کانديداها و رعايت حقوق آحاد مردم بتوانيم انتخاباتي در خور شان مردم شهرستان برگزار نماييم.
دومين جلسه هيات اجرايي يازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي در شهرستان خانميرزا برگزار گرديد
دکتر مرادي فرماندار و رئيس ستادهيئت اجرايي انتخابات شهرستان خانميرزا از پيش بيني 46 صندوق و شعب اخذ راي ثابت وسيار در اين شهرستان جهت برگزاري انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در 2 اسفند ماه سال جاري خبر داد .رئيس هيات اجرايي انتخابات شهرستان خانميرزا درستي وصداقت را سرلوحه کار هيات اجرايي ذکر کرد و گفت: اميدواريم با صداقت در عمل، همفکري و هم افزايي ، حفظ شان و جايگاه کانديداها و رعايت حقوق آحاد مردم بتوانيم انتخاباتي در خور شان مردم شهرستان برگزار نماييم.

 

افزودن دیدگاه