فرمانداری شهرستان خانمیرزا
فرمانداري شهرستان خانميرزا

تشکيل هيأت اجرايي انتخابات در بخش ارمند

محمد مهدی محمدی بخشدار بخش ارمند از تشکیل هیئت های اجرایی خبر داد وگفت :از مجموع سی نفر دعوت شده هشت نفر بعنوان اعضای اصلی وپنج نفر بعنوان اعضای علی البدل بخش ارمند از توابع شهرستان خانمیرزا انتخاب ش

کد خبر: 53069 تاریخ انتشار: 1398/09/17 17:05:34
نمایش: 145
اخبار
دکترمحمد مهدي محمدي بخشدار بخش ارمند از تشکيل هيئت هاي اجرايي خبر داد وگفت :از مجموع سي نفر دعوت شده هشت نفر بعنوان اعضاي اصلي وپنج نفر بعنوان اعضاي علي البدل بخش ارمند از توابع شهرستان خانميرزا انتخاب شدند
دکترمحمد مهدي محمدي بخشدار بخش ارمند از تشکيل هيئت هاي اجرايي خبر داد وگفت :از مجموع  سي نفر دعوت شده هشت نفر بعنوان اعضاي اصلي وپنج نفر بعنوان اعضاي علي البدل بخش ارمند از توابع شهرستان خانميرزا انتخاب شدند

افزودن دیدگاه