فرمانداری شهرستان خانمیرزا
فرمانداري خانميرزا

راهپيمايي يوم الله 13

دکتر مرادی فرماندار شهرستان خانمیرزا درمراسم راهپیمایی 13 آبان شرکت نموده و ضمن تاکید مجدد بر عزت و استقلال ملی، خشم و انزجار خود را از ظلم و جنایات استکبار جهانی به نمایش گذاشتند

کد خبر: 42847 تاریخ انتشار: 1398/08/13
نمایش: 128
اخبار
دکتر مرادي فرماندار شهرستان خانميرزا درمراسم راهپيمايي 13 آبان شرکت نموده و ضمن تاکيد مجدد بر عزت و استقلال ملي، خشم و انزجار خود را از ظلم و جنايات استکبار جهاني به نمايش گذاشتند
دکتر مرادي فرماندار شهرستان خانميرزا درمراسم راهپيمايي 13 آبان شرکت نموده و ضمن تاکيد مجدد بر عزت و استقلال ملي، خشم و انزجار خود را از  ظلم و جنايات استکبار جهاني به نمايش گذاشتند

افزودن دیدگاه