فرمانداری شهرستان خانمیرزا
فرمانداري خانميرزا

ستاد بحران شهرستان خانميرزا تشکيل جلسه داد

فرماندار خانمیرزا در نشست مدیریت بحران شهرستان با اشاره به آغاز بارش نزولات آسمانی گفت: مسئولان شهرستان می‌بایست با برنامه ریزی در جهت کاهش آسیب‌های احتمالی اقدام کنند

کد خبر: 42799 تاریخ انتشار: 1398/08/06 13:36:51
نمایش: 142
اخبار
فرماندار خانميرزا در نشست مديريت بحران شهرستان با اشاره به آغاز بارش نزولات آسماني گفت: مسئولان شهرستان مي‌بايست با برنامه ريزي در جهت کاهش آسيب‌هاي احتمالي اقدام کنند
فرماندار خانميرزا در نشست مديريت بحران شهرستان با اشاره به آغاز بارش نزولات آسماني گفت: مسئولان شهرستان مي‌بايست با برنامه ريزي در جهت کاهش آسيب‌هاي احتمالي اقدام کنند
دکتر يوسف مرادي فرماندارشهرستان خانميرزا اين جلسه را ايجاد آمادگي براي پيشگيري و مقابله با سيلاب هاي احتمالي عنوان کرد. وي از مديران عضو ستاد خواست تا در محل شهرستان حضور داشته و تدابير لازم را براي آمادگي اتخاذ نمايند
سرکشي مسئولين از روستاهاو نقاط در معرض خطر شهرستان خانميرزا ،تدابير ايمني لازم براي رانش زمين خصوصاَدر منطقه توريستي ارمند ، سرکشي از رودخانه ها و کانالهاي آب موجود در روستاها و نقاط حادثه خيز توسط امور آب و جهادکشاورزي از مهمترين مصوبات اين ستاد بود
 

افزودن دیدگاه