فرمانداري شهرستان خانميرزا

پيشرفت توسعه وعمران

کد خبر: 156889 تاریخ انتشار: 1400/08/23 11:36:59
نمایش: 36
اخبار
جلسه هماهنگي براي پيشرفت کارهاي عمراني و پيگيري طرح هاي توسعه وعمران شهرستان از طريق دستگاه هاي اجرايي استان و برنامه ريزي براي مشارکت در اجراي آنها در محل دفتر فرماندار به رياست دکتر مرادي برگزار گرديد.

افزودن دیدگاه


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1400/08/28