فرمانداري شهرستان خانميرزا

کميته ترافيک

کد خبر: 156886 تاریخ انتشار: 1400/08/22 13:36:23
نمایش: 35
اخبار
کميته ترافيک شهرستان با حضور ادارات مرتبط با موضوع به رياست دکتر مرادي در محل سالن جلسات فرمانداري شهرستان برگزار گرديد در اين جلسه ضمن بررسي مصوبات جلسه قبل براجرايي شدن پروژه تعريض جاده آلوني_ ده صحرا _ جوانمردي تا پايان سال مالي 1400. آقاي خسروي، بخشدار مرکزي خانميرزا در جلسه کميته ترافيک شهرستان خانميرزا از پيگيري جهت تخصيص قير رايگان دولتي و مبلغ سي ميليارد ريال از سهم اعتبارات شهرستان و استان به پروژه تعريض جاده آلوني_ده صحرا_جوانمردي در سال 1400 توسط فرماندار محترم خبر داد، که بستگي به ميزان تخصيص آن تا پايان سال مالي اجرايي خواهد شد.

افزودن دیدگاه


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1400/08/28