فرمانداري شهرستان خانميرزا

شوراي اداري

کد خبر: 156796 تاریخ انتشار: 1400/08/04 16:42:19
نمایش: 63
اخبار
شوراي اداري شهرستان خانميرزا با محوريت استقلال ادارات از لردگان ،تکريم ارباب رجوع، رعايت دستورالعمل هاي بهداشتي در ادارات ، بررسي مصوبات جلسات قبلي با حضور ادارات شهرستان خانميرزا و ادارات مشترک با لردگان ،بخشداران ،معاونت فرماندار وبه رياست دکتر مرادي فرماندار شهرستان در محل سالن جلسات فرمانداري برگزار گرديد

افزودن دیدگاه


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1400/08/28