فرمانداري شهرستان خانميرزا

پسماند باغ‌بهزاد وروستاهاي حومه

کد خبر: 156773 تاریخ انتشار: 1400/07/28 08:53:49
نمایش: 62
اخبار
جلسه اي با حضور شهرداري، محيط زيست ، شرکت جمع آوري زباله ، دهيار ،بخشدار مرکزي بمنظور سرانجام بخشي به موضوع زباله وپسماند و ساماندهي آن ،همچنين استفاده از ماشين آلات دهياري‌ها وشهرداري جهت جمع آوري مدفن در محل ترانشه بدون آسيب رساندن به محيط به رياست فرماندار در محل دفتر فرماندار شهرستان خانميرزا تشکيل شد

افزودن دیدگاه


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1400/08/28