فرمانداري شهرستان خانميرزا

ستاد نماز و امر به معروف و نهي از منکر

کد خبر: 156764 تاریخ انتشار: 1400/07/26 12:56:37
نمایش: 65
اخبار
اولين جلسه ستاد اقامه نماز و امربه معروف و نهي از منکر شهرستان خانميرزا باحضور دکتر مرادي فرماندار شهرستان خانميرزا و حاج آقا کريمي رئيس ستاد اقامه نماز استان ، همکاران شاغل در ستاد اقامه نماز و ستاد امربه معروف و نهي از منکر استانداري درمحل دفتر فرمانداري شهرستان خانميرزا برگزار گرديد دراين جلسه دکتر مرادي فرماندار شهرستان ضمن خوش آمد گويي به حضار درجلسه بر اهميت نمازو مبحث امربه معروف و نهي از منکر در زندگي فردي و اجتماعي همچنين توصيه هايي که فرهنگ نماز جماعت را در ادارات و سطح شهرستان وهمچنين درمکانهاي عمومي تقويت مي کند ؛ افزود نمازيک ارتباط شخصي فردبا خداوند متعال است که بابرگزاري آن به صورت جماعت مي توان تفکرات فردي رابه تفکرات جمعي تبديل واز آن بهره جست که دراين راستا بمنظور اشتياق وايجاد انگيزه ميطلبد مکانهاي هاي برگزاري نماز ضمن در نظر گرفتن تشويقات ،معطر ، زيبا ومعنوي باشد . به اميد روزهاي معنوي

افزودن دیدگاه


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1400/08/28