فرمانداري شهرستان خانميرزا up

شوراي پاسخ به بحران شهرستان خانميرزا

کد خبر: 156726 تاریخ انتشار: 1400/07/20 20:33:32
نمایش: 211
اخبار
شوراي پاسخ به بحران شهرستان خانميرزا با دعوت از اعضاي خود وبا توجه به در پيش بودن فصل سرمايه و همچنين به منظور ايجاد هماهنگي و آمادگي جهت پاسخ به بحران هاي احتمالي طبيعي و غيرطبيعي در روزهاي آتي و بررسي مصوبات جلسه قبل در محل سالن جلسات فرمانداري شهرستان به رياست دکتر مرادي فرماندار شهرستان خانميرزا تشکيل جلسه داد.

افزودن دیدگاه


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1401/09/15