فرمانداري شهرستان خانميرزا

کميته فني و زمين خواري

کد خبر: 156517 تاریخ انتشار: 1400/06/15
نمایش: 147
اخبار
کميته فني و زمين خواري به رياست معاونت فرمانداري با دعوت از اعضاي خود در محل سالن اجتماعات فرمانداري شهرستان تشکيل جلسه داد. در اين جلسه بر جلوگيري از زمين خواري ومبارزه با زمين خواران با شديدترين جرايم و همچنين نظارت براين امر و بررسي زمين‌ها و منابع موجود ودرادامه قرائت اقدامات انجام شده توسط ادارات شهرستاني ذيربط تاکيد ويژه شدوبر تشکيل جلسات مداوم در اين رابطه نيز تاکيد شد.

افزودن دیدگاه


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1400/08/28