فرمانداري شهرستان خانميرزا

شروع بکار شوراي اسلامي شهر آلوني

کد خبر: 156387 تاریخ انتشار: 1400/05/16
نمایش: 282
اخبار
اعضاي شوراي اسلامي منتخب شهر آلوني امروز با کسب اجازه از فرماندار فعاليت خود رارسما شروع کردند ، منتخبين مردم آلوني با بهره گيري از رهنمودهاي دکتر مرادي وبه رياست رضا شيخي ونايب رئيسي قدير مرادي رسما شروع بکار کرد .

افزودن دیدگاه


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1400/08/28