فرمانداري شهرستان خانميرزا

مشکل کمبود آب شرب

کد خبر: 156068 تاریخ انتشار: 1400/03/13 13:24:11
نمایش: 40
اخبار
اهالي روستاي ده صحرا امروز به منظور رفع مشکل آب شرب با فرماندار ،مدير آبفا شهرستان وپليس پيشگيري در محل دفتر فرماندار جلسه مشترک برگزار کرده وبراي رفع اين معزل ارائه راه حل وهمچنين رفع کامل درخواست مساعدت کردند

افزودن دیدگاه


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1400/03/31